top of page

Sectors

Water Sector AMP7 ODI

Water
Industry

FTTH Dark Fibre Connections

Communication Providers

Mobile 3G 4G 5G Fibre Fronthaul and Backhaul

Mobile

Operators

Community Broadband Self Reliance

Community Schemes

Les innovadores solucions de CRALEY Group poden ajudar a reduir significativament el cost de la implementació de la fibra òptica, augmentar-ne la taxa de retorn i reduir el temps de comercialització.

Rural Broadband True Fibre.jpg

Companyies de

telecomunica-

cions

El paper d' Atlantis Hydrotec® per als proveïdors de comunicacions
CRALEY Fibre UK.png
CRALEY Sensing.png
CRALEY Liner.png
CRALEY Fibre UK
Visió general...

Un dels majors reptes del nostre temps és com implementar noves infraestructures de fibra òptica de manera rendible per fer front a la necessitat de la fibra a les regions perifèriques i rurals.

Ens trobem amb una carrera contra rellotge perquè els proveïdors de serveis de comunicacions i Internet es dirigeixin als mercats extra urbans, ja que la primera companyia a proporcionar una veritable fibra òptica en una regió, probablement acapararà tot el mercat i farà que sigui inviable per altres proveïdors. Expulsaran a qualevol proveïdor de cable tradicional i seran amos permanents de la nova cartera de clients.

Tot i els beneficis de ser el primer en entrar, el problema que s'ha d'abordar és el de les distàncies relativament llargues que s'han de cobrir i la menor densitat de població:

  • Alt cost de capital per connexió

  • Llargs temps de desplegament

  • Menor retorn de la inversió

On el desplegament aeria és factible, aquesta és una opció popular. Però en molts llocs pot no estar disponible, els pals existents poden estar ja completament carregats o la seva condició física pot requerir que molts es reemplacin abans de continuar amb la càrrega. El desplegament aeria també té desavantatges de vulnerabilitat a condicions climàtiques altament adverses i, en general, el requisit d'un lloguer continu per al seu ús.

Si bé aquestes tècniques són, en termes generals, les úniques opcions disponibles, tenen diversos desavantatges:

  • Taxa de desplegament lent

  • Elevat cost per metre

  • Extensos permisos de treball, acords i negociacions.

Molts governs estan reconeixent la necessitat d'estimular el subministrament de fibra òptica en les zones rurals, i proporcionen subvencions i ajuda econòmica per a la instal·lació. Aquestes subvencions brinden una oportunitat única per donar cobertura de fibra òptica. No obstant això, es necessiten noves tecnologies, més ràpides i rendibles per al desplegament de la fibra per tal d'aprofitar encara més aquestes subvencions i poder obtenir el màxim benefici d'aquest finançament.

Més informació:

Atlantis Hydrotec

Utilitzant la infraestrucura existent en el terreny, és possible implementar comunicacions de fibra òptica per vincular tots els actius, sensors i actuadors. Més

iSM Leak Detection and Pipeline Monitoring

Proporciona detecció de fuites dins de les canonades a temps real 24/7 365. Més

BreezeLiner

És la nova patent de relining i rehabilitació de canonades sense rasa, que incorpora l'opció de proporcionar enllaços de comunicació de fibra òptica dins de la mateixa estructura. Més

CRALEY Group Innovators in Smart Infrastructure
CGL Corporate Logo.png
bottom of page