top of page

Metropolitana Milanese tria iSM™ Lift & Shift per l'Assessorament en la Detecció de fuites a Milano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Client:

Metropolitana Milanese S.p.A. es una de les empreses d'enginyeria més grans i diversificades d'Itàlia, amb una presència creixent a nivell internacional, capaç de proporcionar soluciones a mida en el disseny i la millora dels ecosistemes urbans. MM és soci d'institucions, autoritats administratives i empreses estatals que operen en el sector de les infraestructures, construcció a grane escala i disseny i planificació de xarxes i serveis.

MM està actuant com una companyia d'aigua per administrar els serveis i les infraestructures a la ciutat de Milano.

El Problema:

A l'igual que moltes companyies d'aigua que abasteixen a grans àrees urbanes altament poblades, Metropolitana Milanese té una extensa xarxa d'aigua, amb una xarxa de distribució primària que comprèn grans canonades anant des de les àrees urbanes al centre de la ciutat, essent complicades de gestionar, particularment en el tema de les fuites.

Com a companyia d'aigua innovadora i amb visió de futur, MM volia tenir la primera experiència amb la tecnologia iSM de CRALEY Group per a la detecció de fuites en una de les seves artèries d'aigua al cor de Milano, per descobrir l'estat de la canonada en si i evaluar la solució iSM™ de CRALEY Group.

 

La canonada estava formada per una secció de 350mm de longitud i feta amb acer envellit de 500mm de diàmetre, en la qual si havien experimentat varies fuites i rebentades en els últims mesos i anys. Aquesta va ser la raó per la qual l'equip tècnic de MM estava considerant programar de forma immediata un revestiment o substituïr per complet la secció de la tuberia situada en el districte de San Siro.

La solució:

iSM™ Lift & Shift és el sistema més innovador i avançat que permet a les companyies d'aigua realitzar auditories de desplegament temporal en xarxes de canonades:

    * Detectar, mapejar i categoritzar fuites per grau de severitat.

    * Identificar connexions de servei.

    * Inserció en viu per el seu ús en xarxes de canonades totalment operatives.

    * Trànsit a través de vàlvules durant les auditories.

En iSM™, sota la base de Lift & Shift, es troba la pròxima generació d'anàlisis temporal que utilitza sensors distribuits a través de la fibra òptica utilitzada como un cable sensor especialment dissenyat per aquest fi, que s'introdueix en viu en una canonada d'aigua en condicions normals de funcionament.

El cable sensor de fibra òptica s'utilitza com un sensor lineal i distribuït i, donat que la fibra està realment en la canonada de l'aigua, té un acoblament òptim, amb una sensibilitat incomparable als events dins de la canonada. El Cable Sensor que conté la fibra és una inserció d'un sol extrem per l'anàlisis temporal i això s'aconsegueix mitjançant la inserció del hot-tap/live-insertion i es pot realitzar amb la canonada amb el seu funcionament normal. Un paracaigudes porta el Cable Sensor a través de la ruta de la conanada alimentada per el fluxe d'aigua.   

Es poden cobrir recorreguts de fins a 1.000m per canonada, amb curves acumulatives de fins a 270 graus al llarg de la ruta. Les notificacions d'events són molt fiables, al mateix temps de l'alt grau de precisió en la localització de l'event, per l'ho general amb la ressolució de fins a 1 metre en el primer escaneig i baixant només uns centímetres en el segon escaneig. L'auditoria de Lift & Shift ™ és independent del material de la canonada, del tamany, el gruix de la paret o la velocitat del fluxe.

La capacitat de detecció s'utilitza en el Lift and Shift™ permetent que la fibra sensora sigui tractada com sensors "virtuals" múltiples individuals dins de la canonada, col·locant en el temps la llum dispersa cap enrere. La Unitat Analitzadora iSM™ pot definir milers de sensors "virtuals" separats (és a dir, cada un dels sensors virtuals es poden definir com < 1m de separació).

A més a més, una de les característiques més interessants per les Companyies d'Aigua és la capacitat de detectar al mateix temps tantes fuites com hi hagi al llarg de la secció de la canonada que s'està inspeccionant, obtenint una gran aproximació per separat en cada una d'elles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instal·lació

Els Resultats:

Els treballs van consistir en dues auditories completes de iSM™ Lift & Shift durant dos dies en Via Benedetto Croce, San Siro, Milano en una secció de canonada d'acer de 500mm de diàmetre i 350m de llarg i 2 colzes a 90 graus.

El Cable Sensor es va inserir al començament de cada auditoria sense cap interrupció en el servei d'aigua. Quan el cable va arribar a la posició més allunyada, la Unitat Analitzadora iSM™ es va connectar per registar i analitzar les dades provinents de tots els sensors pràcticament desplegats al llarg de la canonada amb l' ajuda de l'equip de CRALEY Group.

A més, es van simular varis events diferents, inclòs un nombre significatiu de fuites de diferents tamanys i ubicacions per mostrar totes les característiques d' iSM™ que funcionen de forma permanent i no permanent i en mode automàtic o manual.

En tres ubicacions diferents es van simular tots els events i tots ells es van detectar amb èxit:

    - Fuites de 2.5mm, 5mm, 7.5mm, 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm i 20mm d'orifici.

    - Pressió de martells.

    - Connexions laterals (connexió de gran servei).

    - Persones caminant.

    - Activitat humana en l'interior de les arquetes.

    - Funcionament de la vàlvula en la connexió lateral.

Finalment, després de poques hores al dia, el Cable Sensor es va retirar en perfecte estat deixant la canonada en la situació i estat originals.

L'equip de CRALEY Group va utilitzar la solució iSM™ després de que a l'haver finalitzat l'anàlisis objectiu i rigorós, aquest demostrés que no hi va haver fuites superiors a 0,1 l/s en la secció de la canonada durant els dos dies en que es va realitzar l'auditoria.

L'anàlisis d'alta qualitat sobre la condició de la canonada ha permès que MM posposi un servei de realineament ja programat en aquesta ubicació, estalviant costos y essent capaç d'enfocar-se en altres canonades amb moltes més urgències o desafiaments operatius. 

 

Captura del Software detectant una fuita

Els Testimonis:

"iSM™ funciona d'una manera única i diferent de totes les tecnologies existents que hem utilitzat i considerat. Està molt clar que els resultats, degut a com s'obtenen, estan molt avançats respecte d'altres solucions que trobem avui en dia en el mercat.

Ens han impressionat totes les característiques provades addicionalment a l'auditoria de la canonada així com també la precisió dels resultats. Ens ha permès reprogramar alguns treballs prioritzant-ne d'altres perquè siguin molt més efectius en termes d'operacions i també econòmicament.  

Estem treballant conjuntament amb CRALEY Group per implementar les seves solucions en diferents canonades per a la detecció de fuites sota diferents bases d'acord amb les nostres necessitats i estratègies."

Massimiliano Vidiri, Direzione Acquedotto a Metropolitana Milanese

"Aquesta inspecció va ser la primera que es va realitzar a Itàlia amb la nostra solució iSM™ treballant de manera no permanent. Ha demostrat l'enorme avantatge d'un verdader sistema de detecció de fuites en la canonada que és capaç d'escanejar i monitorejar la longitud total de la canonada al mateix temps, inclús sota l'opció Lift & Shift davant de totes les estratègies disponibles al mercat.   

A més, demostra com està ajudant a les companyies d'aigua a estalviar diners amb la precisió en la ubicació i la detecció de fuites, però prioritzant la urgència d'executar alguns treballs ja planificats en una canonada o programar-ne de nous.

Estem molt contents amb la nostra primera experiència a Itàlia treballant amb i per Metrapolitana Milanese. Ha estat una gran experiència col·laborar i treballar junts amb tots els grans professionals que MM té.

CRALEY Group confia en tots els beneficis únics de les nostres solucions que funcionen sota un règim permanent i no permanent, depenent dels requisits del cliente en cada escenari i canonada. Aquesta és la raó per la qual MM i CRALEY Group ja estan treballant junts en nous projectes."

Joan Vilaseca, Director-General a CRALEY Group

bottom of page