top of page
Walking Under Gas Pipes
CRALEY Fibre UK.png

In-Pipe Fibre Optics for Sensing & Communications

FTTH FTTP FTTX Home Drops Made Easy - D-Series Fibre in the water pipes
Cheaper Home Drops FTTH FTTX FTTP

Més econòmic

Environmentally Friendly Home Drops FTTH FTTX FTTP
No Heavy Machnery for Home Drops FTTH FTTX FTTP

Mediambiental- 

ment sostenible

Mínim impacte en les obres

Faster and Cheaper Home Drops FTTH FTTX FTTP

Més ràpid

Less Neighborhood Disruption Home Drops FTTH FTTX FTTP

Menys molest

Less Traffic Disruption Home Drops FTTH FTTX FTTP

Menor afectació al trànsit

Protected Home Drops FTTH FTTX FTTP

Respectuós amb el medi ambient

ELS KITS HOME-DROP D' ATLANTIS HYDROTEC PROPORCIONEN SIGINIFICANTS BENEFICIS PER ALS

Propietaris de l'habitatge, el contractista de la instal·lació

i el proveïdor de serveis d' Internet (ISPs). 

El Kit Home-Drop d' Atlantis Hydrotec® utilitza la canonada de l'aigua com a conducte preexistent.
 

 • En una aplicació SDU, transporta la fibra des del carrer fins a la propietat.

 • En una aplicació MDU, potencialment pot transportar la fibra des de la sala de bombes directament a cada pis i després a cada propietat.

 • Instal·la una "Messenger Pipe" buida dins de la canonada de subministrament d'aigua de la propietat.

 • La fibra mai està en contacte amb l'aigua.

 • No es requereixen permisos.
   

Els kits Home-Drop d' Atlantis Hydrotec® són adequats per utilitzar amb qualsevol mida de canonada o material, i interactua amb accessoris estàndards de la indústria de l'aigua.

La solució Home-Drop d' Atlantis Hydrotec® és un mètode sense rases que minimitza els desafiaments experimentats amb les tècniques d'instal·Lació tradicionals.​

Aquestes tècniques tradicionals poden ser altament invasives i disruptives, a més de costoses.

 • Instal·lació ràpida amb mínim esforç.

 • S'eviten problemes de drets.

 • No requereixen de maquinària pesada.

 • L'ús de la solució Home-Drop d' Atlantis Hydrotec® brinda beneficis significatius per al propietari de l'habitatge, el contractista de la instal·lació i el proveïdor de serveis.

FTTH FTTP FTTX Home Drops Made Easy - D-Series Fibre in the water pipes
FTTH FTTP FTTX Home Drops Made Easy - D-Series Fibre in the water pipes
CRALEY Global map
CGL Corporate Logo
bottom of page