Visió general...

iSM™ (Integrated Smart Monitoring) és una aplicació tecnològica que es pot superposar a una instal·lació d' Atlantis Hydrotec® de cable de fibra òptica dins d'una canonada d'aigua, per afegir un valor significatiu i un benefici per a les companyies d'aigua i als propietaris de les infraestructures d'aigua.

Atlantis Hydrotec® de CRALEY Group permet el desplegament de fibra òptica utilitzant una tecnologia patentada de "pipe-in-a-pipe" que utilitza la infraestructura d'aigua existent per actuar com un conducte per al desplegament final dels cables de comunicació de fibra òptica.

iSM™ utilitza un cable de detecció inserit dins d'una instal·lació d' Atlantis Hydrotec® per actuar com un monitor d'activitat en temps real extremadament sensible dins de la canonada. Aquest sensor té la capacitat d'identificar esdeveniments específics, com una fuita, al llarg de la infraestructura de canonades i identificar la ubicació de l'esdeveniment dins de pocs metres.

Les dades es capturen i monitoritzen a través d'una unitat analitzadora iSM™, que pòt monitoritzar fins a 40km de canonada. Es poden connectar en xarxa múltiples unitats per permetre el monitoratge de milers de quilòmetres de canonades des d'una sola ubicació, el que permet una resposta d'enginyeria ràpida i proactiva per facilitar una reparació "fix-before-fail".

Watch a Brief Overview Video
(2 mins)
iSM Cover.jpg

A més, iSM™ es pot utilitzar per a la detecció d'intrusió de tercers (TPI), per a la seguretat viària i perimetral d'ubicacions d'actius clau i persones, identificant l'activitat d'excavació no autoritzada, per aconseguir una ubicació de canonades molt precisa per al traçat de GIS i la identificació de fuites, entre moltes altres coses.

Característiques clau

iSM™ utilitza un cable de detecció en la canonada per al monitoratge de la canonada i la seguretat contra intrusió, per lliurar informació altament precisa sobre la integritat de la canonada i la detecció d'intrusos. La tecnologia combina la captura i les capacitats analítiques d'una unitat analitzadora primària amb algoritmes de programari avançats per processar les dades recopilades per lliurar:

 • Ubicació altament precisa d'esdeveniments de fuites en temps real 24/7 365.

 • Identificació i alertes ràpides: per a la protecció econòmica de milers de quilòmetres de canonades.

 • Es poden assegurar les reparacions abans que una situació es torni crítica.

 • Estalvi de costos per reparacions i millores en la continuïtat del servei per als clients.

 • Detecció d'intrusió d'actius.

 • Ubicació precisa de la canonada a terra.

Example of an on-screen amber leak alert providing exact location data on a map
Detecció de fuites i rebentades en temps real
 

Avui en dia és una prioritat el fet de poder identificar una fuita dins d'una canonada, ja que una fuita pot ser evident per les pèrdues excessives d'aigua, però localitzar una fuita és molt difícil d'aconseguir sense els sistemes adequats (en àrees rurals pot ser difícil rastrejar una fuita dins de 15km de diàmetre).
 

Tot i que hi ha hagut diversos desenvolupaments en la tecnologia monitoritzada de canonades, aquests sistemes tenen limitacions en el fet de que es basen en detectors discrets, i on cada detector també necessita d' un sistema de retorn de dades. Cal implementar una gran quantitat de detectors per proporcionar qualsevol cosa que pugui proporcionar dades valuoses i precises. Per tant, superar aquestes limitacions comporta la necessitat d'instal·lar múltiples sistemes detectors interconnectats i de retrocés, el que fa que el monitoratge efectiu de conductes llargs i diversos escenaris de fuites sigui prohibitiu en costos.

La tecnologia iSM™ eleva el nivell del monitoratge de canonades, en proporcionar un sol sistema que detecta fins i tot petites fuites de forma ràpida i fiable en temps real, sobre distàncies molt esteses i amb una precisió de metres.

El valor d'un sistema de detecció

El sistema iSM™ permet detectar i identificar la ubicació dels esdeveniments de fuites en tota l'extensió de canonades.

En lloc de dependre de múltiples sensors discrets i suposicions inexactes, aquest sistema transforma un cable de fibra òptica de telecomunicacions estàndard en un sensor capaç de detectar les característiques d'una fuita en temps real mitjançant l'anàlisi de les dades dels 12.000 sensors virtuals i aplicar el processament de senyals d'última generació per a identificar esdeveniments utilitzant el "Sensor Result Profiling" (SRP) de CRALEY Group.

No només proporciona una sensibilitat millorada, sinó que també ofereix la confiança necessària per identificar i validar les fuites més ràpidament i amb més confiança.

Un cop connectat a l'equip iSM™ (instal·lat cada 40km), aquest sistema de monitorització de canonades controla la canonada completa i les instal·lacions i actius circumdants, proporcionant contínuament actualitzacions de dades ininterrompudes i segures. Això vil dir que pot detectar la presència i la ubicació de fuites molt petites en qüestió de minuts, alhora que protegeix la infraestructura d'amenaces externes i també d'intrusos.

iSM™ simplement es connecta al cable de detecció instal·lat prèviament dins d'una instal·lació Atlantis Hydrotec, per oferir fibra òptica i afegeix una funció de detecció de fuites en la qual pot confiar per brindar una solució única que reforça el programa d'administració d'integritat general, assegurant que les reparacions necessàries es puguin realitzar de manera precisa i rendible, evitant la possibilitat que una petita fuita es converteixi en un esdeveniment important o una fallada catastròfica de la canonada.

Menors costos operatius i d'instal·lació amb un disseny flexible

Amb un sistema únic, elimina la despesa innecessària en el hardware (i els costos operatius de subministrament d'energia i de retorn associats), de manera que pot invertir en adquirir el més important: la informació en temps real requerida per l'òptim maneig de la canonada i assegurar que qualsevol problema es resolgui ràpidament.

Les canonades que s'estenen a llargues distàncies o amb una gran cobertura geogràfica requereixen d'un sistema que es pugui adaptar fàcilment als requisits regionals. iSM™ ofereix la flexibilitat de personalitzar una solució de monitorització amb aplicacions de detectors que satisfan les demandes específiques del seu entorn de canonades. Múltiples seccions de canonada es poden monitoritzar fàcilment des d'una única unitat analitzadora simplement empalmant la fibra d'una secció a la següent.

Es poden connectar en xarxa diverses unitats d'analitzador per permetre que les dades es recopilin de múltiples operacions i actius de canonada llarga i es processin en una ubicació central, el que proporciona una resposta d'enginyeria ràpida a la ubicació exacta del problema identificat en qualsevol lloc de la infraestructura. 

Conclusió

iSM™ és la tecnologia ideal per acompanyar la solució Atlantis Hydrotec® de desplegament de fibra òptica dins del sistema principal d'aigua existent.

A més, aprofita el valor de la fibra desplegada per oferir una solució per a una companyia d'aigua que combina la detecció i el monitoratge de fuites d'alta precisió i màxima resposta, el que permet identificar i reparar les fuites d'una manera que abans no havia estat possible, estalviant en costos i interrupcions.

La protecció d'actius i la detecció d'intrusos s'estan convertint en requisits clau per a les infraestructures d'aigua.

 

La capacitat de mapejar canonades subterrànies amb gran precisió i identificar la ubicació precisa del subsol de les canonades per a la reparació de fuites ofereix encara més valor.

iSM™ és una part clau de les iniciatives "Smart Water Network" que totes les companyies d'aigua s'esforcen en aconseguir.

 
Tecnologia iSM™ 

La unitat principal iSM™ pot proporcionar més de 12.000 sensors "virtuals" espaiats al llarg d'un cable de detecció fins a 40km de canonada d'un sol cop:

 • Es poden connectar en xarxa diverses unitats d'analitzador per a proporcionar una cobertura de milers de quilòmetres. Amb les unitats d'analitzador ubicades, el sistema pot monitoritzar fins a 80km entre ubicacions d'energia i el passiu al llarg de la seva longitud, el que no requereix energia o un altre equip actiu.
   

 • La tecnologia està provada i protegeix canonades a tot el món.
   

 • El sistema complet és excepcionalment fiable, ja que tots els components electrònics de iSM™ són robustos i el hardware de qualitat de camp coincideix amb la robustesa dels cables de detecció utilitzats, que són molt duradors, i que no requereixen de manteniment i a més a més són fiables.

Follow us
linkedin-logo-png-1825.png

© 2020 CRALEY Group Limited. Registered in England 08475341

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
 • White YouTube Icon