top of page

Sectors

Water Sector AMP7 ODI

Water
Industry

FTTH Dark Fibre Connections

Communication Providers

Mobile 3G 4G 5G Fibre Fronthaul and Backhaul

Mobile

Operators

Community Broadband Self Reliance

Community Schemes

Les solucions innovadores de CRALEY Group poden ajudar a aconseguir el desplegament d'infraestructures de fibra òptica per a operadors de xarxes mòbils, reduint els costos, augmentant la taxa d'implementació i reduint el temps de comercialització.

Operadors de xarxes mòbils

CRALEY Fibre UK.png
El paper d' Atlantis Hydrotec® en la futura generació de tecnologia 5G
Visió general...

Des de l'inici dels telèfons mòbils a principis dels 80, la tecnologia que hi ha darrera dels sistemes ha millorat exponencialment, el que ha portat fins ara a:
 

  • Cada deu anys s'ha multiplicat per deu la velocitat de transmissió de dades.

  • Cada deu anys s'ha multiplicat per cinc el número de cel·les de telecomunicacions.

  • I ara podem esperar que aquestes taxes augmentin encara més.

3G 4G 5G Mobile Technology Fibre Backhaul Fronthaul Cells
CRALEY Fibre UK.png
CRALEY Sensing.png
CRALEY Liner.png

Els nodes que separen "línia fixa i mòbil" s'han estat descomponent ràpidament i l'aparició del mòbil 5G està completant aquest procés. Com que les xarxes mòbils depenen cada vegada més de la connectivitat de fibra, el cost de la no convergència, en última instància, serà pagat pels ciutadans d'un país i la seva economia. 

La tecnologia 5G necessita una xarxa de fibra òptica totalment capil·laritzada per permetre la seva operativitat.

Degut a que les velocitats de les dades augmentaran amb el mòbil 5G en comparació amb les generacions anteriors, les àrees de cobertura mòbil es reduiran, provocant, independentment de la ubicació, l'anomenat "small cells tsunami".

A això s'hi afegeix que a causa de la convergència de l'accés de línia fixa i mòbil dins de la indústria de les comunicacions, els operadors mòbils buscaran expandir les seves ofertes de serveis per incloure la fibra a la llar (FTTH) i així poder oferir un servei integral de connectivitat per tal d'obtenir més ingressos a més llarg termini.

No obstant això, tot i la demanda de fibra, el desplegament es veu obstaculitzat en la majoria dels països simplement pel cost i la lenta taxa de desplegament. Això és particularment cert en àrees extra urbanes, perifèriques i rurals a causa de les llargues distàncies i a la densitat de població relativament baixa.

Més informació:

Atlantis Hydrotec

Utilitzant la infraestructura existent en el terreny, és possible implementar comunicacions ultra ràpides de veritable fibra òptica per vincular tots els actius, sensors i actuadors. Més

iSM Leak Detection and Pipeline Monitoring

Proporciona detecció de fuites dins de les canonades a temps real 24/7 365. Més

BreezeLiner

És la nova patent de relining i rehabilitació de canonades sense rasa, que incorpora l'opció de proporcionar enllaços de comunicaions de fibra òptica dins de la mateixa estructura. Més

CRALEY Group Innovators in Smart Infrastructure
CRALEY Fibre UK.png
bottom of page